SIKRE KILDER - en podkast om stråling

5G – er det farlig?

November 17, 2021 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Season 1 Episode 3
5G – er det farlig?
SIKRE KILDER - en podkast om stråling
More Info
SIKRE KILDER - en podkast om stråling
5G – er det farlig?
Nov 17, 2021 Season 1 Episode 3
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Hva er myndighetenes oppgaver når det gjelder 5G?

Hva er det som er så bra med 5G? 

Noen mennesker hevder de er plaget av stråling fra elektromagnetiske felt, men hvis dette ikke kan forklares vitenskapelig - hva er det som gjør folk syke da?

Noen hevder at vi har for høye grenseverdier sammenlignet med andre land - hva er det vi baserer grenseverdiene våre på?

 

Show Notes Chapter Markers

Hva er myndighetenes oppgaver når det gjelder 5G?

Hva er det som er så bra med 5G? 

Noen mennesker hevder de er plaget av stråling fra elektromagnetiske felt, men hvis dette ikke kan forklares vitenskapelig - hva er det som gjør folk syke da?

Noen hevder at vi har for høye grenseverdier sammenlignet med andre land - hva er det vi baserer grenseverdiene våre på?

 

Hva er 5G?
Hva har NKom og DSA ansvaret for når det gjelder 5G?
Hva er grenseverdier og hva baseres disse på?
Har vi for høye grenseverdier i Norge?
Blir strålingen høyere jo flere systemer som innføres?
5G er mer energieffektiv enn eldre systemer og stråler dermed mindre.
Hvorfor har flere europeiske land stoppet innføringen av 5G?
Hvorfor er det så viktig at forskningen følger vitenskapelige metoder?
Hvordan kan påstanden om at korona skyldes 5G oppstå?
DSA følger kontinuerlig med på forskningen.
Hva viser forskningen på EMF og helseeffekter?
Hva bidrar mest og minst av stråling i våre omgivelser?
Hvordan måler man?
Er det lurt å kjøpe eget måleapparat til hjemmebruk?
Hvordan kan dere vite hvor høy stråling det er på steder hvor det ikke er målt?